Toelichting nieuwe initiatieven

Esperloop

Inleiding.. een verhaal wat op de eerste pagina komt te staan. Pas bij doorklikken krijg je de inhoud te lezen

Thema's


Educatietuin Peelrandbreuk - Boekel

In samenwerking met de lokale stichtingen wordt in de toekomst een educatietuin over de peelrandbreuk gerealiseerd. Deze educatietuin ligt in een wijk die door de peelrandbreuk doorkruist wordt.

Thema's


Herstellen Bunker in de Bosberg - Boekel

Samen met de lokale heemkundekring wordt in de toekomst de bunker in de bossen herstelt en nieuw leven ingeblazen.

Thema's


Herstellen Koordekanaal

Het Koordekanaal werd in 1939 gegraven ter verdediging van ons land in de Tweede Wereldoorlog en loopt voor een groot deel langs de Peelrandbreuk.

Thema's


Optimalisatie Breuken Belevenroute

De Breuken Belevenroute is in 2015 geopend en maakt sindsdien een belangrijk onderdeel van het toeristische routes in Gemert-Bakel. Nu er een bid wordt gedaan voor het Geopark Peelhorst is het tijd vo..

Thema's


Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peelrandbreuk op Landgoed Bakel

Met het deelproject wordt beoogd om de ligging van de Peelrandbreuk op Landgoed Bakel te markeren en beleefbaar te maken.

Thema's


Hoogteverschil Boekelse straten

Bij bepaalde straten in Boekel is het hoogteverschil goed merkbaar. Dit willen we graag benadrukken!

Thema's


Zichtframes - Boekel

Op dit moment nemen 6 gemeenten deel aan het Geopark de Peelhorst. In alle gemeenten, behalve Boekel, staan zichtframes op de Peelrandbreuk te benadrukken. Om aan te sluiten bij dit regionale project ..

Thema's


Invulling perceel Molenloop - Boekel

Door de toekomstige aanleg van de randweg in Boekel zijn er percelen aangewezen waarop groencompensatie moet plaatsvinden. Een van deze percelen is het perceel Molenloop. Uit een lokaal georganiseerde..

Thema's