Landschapskunst en beleefbaarheid

Landschapskunst, oftewel ‘Land Art’, is een hedendaagse beeldende kunstvorm en is ontstaan eind zestiger jaren in Amerika. Er wordt bij Land Art gebruik gemaakt van natuurlijke elementen in een natuurlijke omgeving. Toen in 1971 een Amerikaanse kunstenaar naar Nederland kwam en ‘Observatorium’ begon te maken, gingen ook Nederlandse kunstenaars meedoen. Hierdoor is Nederland koploper geworden met Land Art binnen Europa.


Landschapskunst

Bij de Peelrandbreuk is men ook bezig met Landschapskunst. Stichting LandArt Diessen heeft al negen jaar lang een kunstroute door de natuur, waar vijftien verschillende kunstwerken bewonderd kunnen worden. Dit is mogelijk voor tien dagen, waarna de kunstwerken weer weggehaald worden. In 2017 zijn de kunstwerken na de expositie in Diessen doorgereisd naar de gemeente Gemert-Bakel, waar de kunstwerken ook voor tien dagen te aanschouwen waren. Met deze kunstwerken probeert Stichting LandArt Diessen meer verbinding en beleving te creëren tussen mens en natuur. 


Breuken beleven

Daarnaast is in 2015 het project ‘Breuken Beleven’ uitgevoerd, waar enkele HAS Hogeschool studenten aan mee hebben gewerkt. Zij hebben voor dit project een wandelroute ontworpen, waarbij ook enkele kunstwerken zijn geplaatst. Het gaat hier om zichtframes waarin de breuk wordt aangegeven. Op deze manier kan men de breuk beter herkennen in het landschap


Hierbij denken we aan

- accentueren van de breuk in het gebied

- zichtbaar en voelbaar van de aardbevingen

- beleefbaarheid

- informatieborden

- zien, voelen, horen?

Bestaande locaties


Peelrandbreukpark de Donk - Boekel

Door de centrale ligging van dit park en de uitleg met borden vormt deze locatie de uitvalbasis om verschillende plekken in Boekel te bezoeken die met de breuk te maken hebben. 

Bezoekers worden op deze locatie niet alleen geïnformeerd over de Peelrandbreuk, maar door de inrichting van het terrein wordt de breuk weer zichtbaar gemaakt. De aanplant van vruchtbomen en bloemenmengsel aan de hoge natte kant staat symbool voor de vruchtbare grond. Op de lage droge kant is een schraal grasmengsel gezaaid.

Nieuwe initiatieven


Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peelrandbreuk op Landgoed Bakel

Onder constructie

Educatietuin Peelrandbreuk - Boekel

In de wijk de Dooleggen is de aanwezigheid van de Peelrandbreuk goed zichtbaar. De breuk loopt onder deze wijk door, waardoor bepaalde natuurverschijnselen zichtbaar worden. De sloten in de Dooleggen hebben de typische roestbruine kleur en zijn kenmerkend voor de Peelrandbreuk. In deze wijk is een locatie beschikbaar om kinderen spelenderwijs te informeren over de Peelrandbreuk. Deze educatietuin willen we realiseren in samenwerking met Stichting d’n Eik en Stichting de Speeltrein.

Hoogteverschil Boekelse straten

In Boekel is het hoogteverschil van de Peelrandbreuk op bepaalde plaatsen zichtbaar. Om dit hoogteverschil meer te benadrukken en beleefbaar te maken worden bij bepaalde straten meerdere dwarsdoorsnedes geplaatst waardoor het hoogteverschil zichtbaar wordt gemaakt.

Zichtframes - Boekel

Omdat op de meeste plaatsen een breuk in de ondergrond nauwelijks zichtbaar is, kan je niet zien waar precies een breuk in de ondergrond aanwezig is. Daarom willen we op twee plaatsen zichtframes geplaatst. Een zichtframe wijst de plaats aan waar de breuk precies loopt. In het zichtframe is horizontaal met ijzer een horizon met een silhouet erboven aangegeven. Je moet vóór het zichtframe een zodanige positie kiezen dat de horizon en het silhouet in het zichtframe samenvallen met de echte horizon op de achtergrond. De verticale roestvrijstalen strip in het zichtframe wijst dan de plaats aan waar de breuk precies in het veld loopt.