Zichtframes - Boekel

Op dit moment nemen 6 gemeenten deel aan het Geopark de Peelhorst. In alle gemeenten, behalve Boekel, staan zichtframes op de Peelrandbreuk te benadrukken. Om aan te sluiten bij dit regionale project willen we in Boekel op 2 plaatsen een zichtframe plaatsen. Omdat op de meeste plaatsen een breuk in de ondergrond nauwelijks zichtbaar is, kan je niet zien waar precies een breuk in de ondergrond aanwezig is. Daarom willen we op twee plaatsen zichtframes geplaatst. Een zichtframe wijst de plaats aan waar de breuk precies loopt. In het zichtframe is horizontaal met ijzer een horizon met een silhouet erboven aangegeven. Je moet vóór het zichtframe een zodanige positie kiezen dat de horizon en het silhouet in het zichtframe samenvallen met de echte horizon op de achtergrond. De verticale roestvrijstalen strip in het zichtframe wijst dan de plaats aan waar de breuk precies in het veld loopt.