Hoogteverschil Boekelse straten

Bij bepaalde straten in Boekel is het hoogteverschil goed merkbaar. Dit willen we graag benadrukken! In Boekel is het hoogteverschil van de Peelrandbreuk op bepaalde plaatsen zichtbaar. Om dit hoogteverschil meer te benadrukken en beleefbaar te maken worden bij bepaalde straten meerdere dwarsdoorsnedes geplaatst waardoor het hoogteverschil zichtbaar wordt gemaakt.