Herstellen Koordekanaal

Het Koordekanaal werd in 1939 gegraven ter verdediging van ons land in de Tweede Wereldoorlog en loopt voor een groot deel langs de Peelrandbreuk. Met het deelproject wordt beoogd om de ligging van de Peelrandbreuk en de Breuk van Milheeze te markeren en beleefbaar te maken. Dit kan door bijvoorbeeld het aanbrengen van een terreintrede, stuifduinen, vegetatie langs de breuklijn. Ook wordt het deel van het Koordekanaal dat nu met huisvuil is gedempt, weer in de oorspronkelijke situatie hersteld. Hiermee wordt dit onderdeel van de Peelraamstelling hersteld.

Herstellen Koordekanaal