Geopark in oprichting

Ambitie en doelstellingen

De provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Landerd, Bernheze, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Deurne hebben de ambitie om de Peelrandbreuk en alle daarmee verbonden uitingen meer onder de aandacht te brengen. Met als doel dit bijzondere gebied als Unesco Geopark Peelhorst erkend krijgen. De initiatiefnemers hebben het volgende voor ogen:

• Verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de economische ontwikkeling van het Peelrandbreukgebied door gebruik te maken van de unieke geologische en geomorfologische kenmerken op het gebied van landschap, natuur, water en cultuurhistorie.
• Benutten van het kenmerkende wijstverschijnsel door het herstellen van de wijstgronden
• Neerzetten van het Peelrandbreukgebied als een gebied met een eigen identiteit, dynamiek en (inter)nationale aantrekkingskracht.
• Inzetten op het verkrijgen en behouden van de status van European Geopark door invulling te geven aan de ontwikkeling en promotie van het Peelrandbreukgebied waarbij de groei van de toeristisch-recreatieve sector en het behoud en de versterking van de gebiedskwaliteiten hand in hand gaan.
• Zorgen voor enthousiasme in de streek voor de Peelrandbreuk om van daaruit de samenwerking tussen burgers, ondernemers, overheden en andere stakeholders bij het bewerkstelligen van de Geopark Peelhorst te bevorderen.