Educatie onderzoek literatuur

Speciaal voor het onderwijs, zowel voor de basis- als middelbare scholen, hebben we lespakketten ontwikkeld. Dit maakt het makkelijk om bijvoorbeeld een project, themaweek of profielwerkstuk te koppelen aan de peelrandbreuk.

Peelvenen

Ook werken we regelmatig samen met hogescholen en universiteiten voor onderzoeken naar de Peelrandbreuk. Dat geldt zelfs voor promotieonderzoek