Waar kan ik de breuk het best bezoeken?

Op een aantal plekken in het landschap is de breuk of verschijnselen door de breuk goed zichtbaar of kunt u meer uitleg over de breuk krijgen. Om dit voor u overzichtelijk te houden hebben we een selectie van een aantal plekken gemaakt waar dit goed kan.